8 let zkušeností s kypřičem Köckerling Vario 480 v Agropodniku Košetice a.s.

Agropodnik Košetice, a.s. hospodaří na Českomoravské vrchovině nedaleko města Pelhřimov. V čele s předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Duffkem v současné době  obhospodařuje přibližně 2 850 ha půdy. Klimatickým podmínkám na Vysočině je přizpůsobena struktura rostlinné výroby, kde stěžejní část tvoří výroba krmné základny pro živočišnou výrobu (kukuřice, výroba senáží, atd.), dále společnost pěstuje brambory sadbové i konzumní, potravinářskou pšenici, řepku, v menší míře ječmen, oves  a další.

 

         

 

Široké možnosti použití stroje

 

Osmi-nosníkový kypřič Vario tvoří vlajkovou loď společnosti Kockerling v setí do mulče. Díky své konstrukční délce 8m dokáže během jednoho přejezdu dokonale připravit setové lůžko, urovnat pozemek a to i v extrémně vlhkých podmínkách (díky zadnímu STS válci) kdy ostatní kypřiče kvůli zalepeným utužovacím válcům již nejsou schopny práce. Dokonale promísená směs země s posklizňovými zbytky vytváří ideální prostředí pro růst nově zasetých plodin.

 

         

 

Komfortní nastavení pracovní hloubky

 

Pracovní hloubka stroje od 5-25 cm je nastavena pomocí hydraulických pístů na předních opěrných kolech a spojením se zadními utužovacími válci tak může být během provozu pohodlně upravována z kabiny traktoru v závislosti na okamžitých potřebách obsluhy stroje.

 

         

 

Vysoká odolnost pracovních orgánů

 

Společnost Köckerling je pověstná nejen kvalitou rámových konstrukcí svých strojů, ale také vysokou odolností opotřebitelných pracovních orgánů. Pro mělčí zpracování půdy (podmítka) jsou volena dláta o šíři 100 mm. Pro hlubší zpracování je pak stroj osazen dláty o šíři 60 mm která umožní větší zahloubení stroje. Při použití opotřebitelných dílů z vysokopevnostní oceli BETEK je životnost dílů několikanásobně prodloužena v závislosti na typu a hloubce zpracované půdy.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Předsedovi představensva Ing. Zdeňku Duffkovi děkujeme za pozitivní zhodnocení dlouholetého používání kypřice Vario 480 a společně se budeme těšit na předvedení dalších strojů z výrobního portfolia společnosti Köckerling.

 

         

 

         

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz