Úvod

Společnost Köckerling udává trend v moderním zpracování půdy a setí. Patří mezi lídry v přínosu a zpracování nových zemědělských postupů do praxe. Stroje Köckerling jsou zemědělci pozitivně vnímány svojí kvalitou a užitnou hodnotou. Tato přednost otevírá nové možnosti uplatnění strojů Köckerling na celosvětových trzích. Firma Köckerling přináší inovace strojů, vyvíjí novou techniku a dává zemědělcům možnost, zvyšovat rentabilitu svého podnikání. Společnost Köckerling si buduje dobré jméno i u českých zemědělců, kteří oceňují kvalitní práci kombinátorů, kypřičů, diskových podmítačů a secích strojů. Technické řešení strojů Köckerling nabízí uplatnění v různorodých půdních podmínkách České republiky. 

NAŠE PRODUKTY

NOVINKY A AKCE

Úspěšné předvedení Tria 300 na farmě bratrů Zobalových v Boru u Březnice

Bratři Josef a Tomáš Zobalovi hospodaří na rodinné farmě v Boru u Březnice (okr. Příbram). Společně obhospodařují cca 190 ha zemědělské půdy z čehož je cca 155 ha půdy orné a zbytek tvoří trvalé travní porosty. Zaměřují se především na výrobu…

» více

Úspěšné předvedení kypřiče Quadro 460 a zavední nového Vectoru 620 na farmě Tomáše Vaníčka z Hvožďan u Bechyně

Pan Tomáš Vaníček hospodaří na své farmě ve Hvožďanech u Bechyně nedaleko Týna nad Vltavou. Na zhruba 600 ha zemědělské půdy (550 ha orné) pěstuje klasické obiloviny, řepku ozimou, kukuřici a pícniny pro živočišnou výrobu která představuje 300 ks…

» více

Zavedení nového předseťového kombinátoru Allrounder 600 classic a secího stroje Ultima CS 400 u Ing. Jana Hodovala v Počaplech

Ing. Jan Hodoval Ph.D. hospodaří v Ústeckém kraji, v obci Počaply nedaleko Terezína (okres Litoměřice). Na celkové výměře 145 ha orné půdy se věnuje pěstování klasických obilovin a máku. Ve spolupráci s naším obchodním zastoupením společností Dagros…

» více