Letní a podzimní představení univerzálního kypřiče Köckerling Quadro 460

Stejně jako v loňském roce dostali předem vybraní zákazníci možnost otestovat univerzální kypřič Köckerling Qudaro 460. Jedná se o čtyřřadý univerzální kypřič, který je schopen zpracovat půdu od 5-30 cm hloubky. Výrobce tento stroj dodává v záběrech 3m, 4m, 4,6m a 5,7m. Nastavení hloubky se provádí mechanicky podle předních opěrných kol a přes čepové vymezení držáků zadního opěrného válce. Jištění pracovních orgánu je vyřešeno dvojitou horizontální pružinou s přepětím 480 kg.

 

Mělká podmítka strniště s přídavnými křídly

 

V případě použití Quadra jako podmítače na mělkou podmítku od 5-15 cm hloubky, jsou na každý pracovní orgán namontována přídavná křídla pro zajištění podříznutí strniště v celém profilu. Dvojité křídlo je ke slupici přichyceno jedním šroubem, takže úprava celého stroje na podmítač trvá jen pár minut. Po této úpravě dochází při ideální pracovní rychlosti 10-13 km/hod. k dokonalému promísení zpracované půdy s posklizňovými zbytky.

 

         

 

Kypření půdy až do 30 cm hloubky

 

Univerzální kypřič Köckerling Quadro je dále možno použít pro intenzivní zpracování půdy až do hloubky 30 cm. V závislosti na tahových možnostech traktoru a odporu půdy dochází ke kvalitnímu míchání s posklizňovými zbytky tak, aby byla vytvořena dokonale homogení struktura půdy. Kromě klasických kypřících dlát je možné na stroj namontovat také speciální otěruvzdorná dláta BETEK, která díky použitému tvrdokovu a karbidovým destičkám výrazně prodlužují životnost dláta při kypření půdy. Pro spelciální funkci podrývání je pak možné na stroj namontovat 40 mm BETEK dláta, která hravě naruší utuženou podorniční vrstvu a při menším tahovém odporu zlepší kondici půdy pro lepší hospodaření s vláhou.

 

         

 

         

 

Práce Quadra ve složeném 3m záběru

 

Další velkou předností univerzálního kypřiče Köckerling Quadro je jeho možnost práce ve složené poloze. Boční křídla se sklopí zpět na rám stroje (stejně jako při přepravě) a výrazným způsobem se tak sníží požadavek na tahový výkon traktoru. Toho je využíváno zejména při práci na souvratích kde utužená podorniční vrstva potřebuje více prohloubit.

 

         

 

Rovnací nivelátory a smykové desky mezi STS válci

 

O zpětné urovnání pozemku se jako u ostatních kypřičů Köckerling postarají zadní rovnací polohovatelné nivelátory a smykové desky umístěné mezi zadními STS válci. Díky tomuto doplňku je stroj možné použít i jako předseťový kombinátor pro přípravu seťového lůžka. Pro rovnoměrné rozvrstvení posklizňových zbytků se v závěru postarají přidané zavlačovače.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Předváděcí sezóna je pro tento rok u konce, ale již teď je možné si domluvit zapůjčení stroje pro vyzkoušení na příští rok. Všem potencionální zájemcům děkujeme za spolupráci a v průběhu roku 2017 se budeme těšit na předvedení dalších strojů z výrobního programu společnosti Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz