Nový univerzální kypřič Trio 300 v ZOD Máj Kestřany

Zemědělsko-obchodní Družstvo M Á J sídlí v obci Kestřany (okr. Písek) a hospodaří na celkové ploše cca 1700 ha. Společně s pěstováním klasických obilovin a řepky se dále věnují provozu bioplynové stanice o výkonu 526 kW zpracovávající kukuřičnou siláž, kejdu a travní senáž. Společně s ředitelem družstva Bc. Miloslavem Vačkářem a agronomem společnosti (zástupcem ředitele) p. Václavem Průchou jsme se začátkem tohoto roku domluvili na předvedení univerzálního kypřiče Köckerling Trio 300.

 

         

 

Náhrada kompaktoru v jarní předseťové přípravě

 

V družstvu využívají na jarní předseťovou přípravu klasický kompaktor, který ačkoliv svou práci víceméně zvládá, potýká se s běžnými problémy jako je zpracování kamenité nebo na jaře místy ještě mokré půdy. Z tohoto důvodu bylo tedy vhodné otestovat i náš univerzální kypřič Trio 300, který se v nesené verzi hodí také na pozemky menších výměr, kde polonesené stroje mají problém s otáčením. Svou koncepcí zvládlo Trio 300 přípravu jak kamenitých půd se skalnatým podložím (jištění dvojitou pružinou) tak i díky zadnímu STS utužovacímu pěchu místa s ještě vlhkou půdou.

 

         

 

         

 

Kypření strniště po senážních žitech před setím kukuřice

 

Pro zajištění dostatku hmoty jak pro hovězí dobytek tak pro BPS přistopili letos v Kestřanech i k pěstování senážního žita. Po jeho sklizni se také zde představilo Trio 300 jako idelální řešení pro rychlé a nízkonákladové řešení pro znovuobnovení seťového lůžka před setím kukuřice. Také na utužených  souvratích, kde po jarních deštích již stála voda se hlubším prokypřením narušilo utužené pánevní dno a stojící voda tak okamžitě začala odtékat. Znovu tak byl během jednoho přejezdu obnoven systém vsakování vody do půdy vč. přípravy seťového lůžka.

 

         

 

Jednoduché nastavení a obsluha stroje

 

I samotná obsluha stroje p. Jindřich Voráček si práci s Triem 300 velmi pochvaloval. S agregovaným stařičkým JD 180 hp bez problémů prokypřil během dvou dnů cca 50 ha půdy v hloubce asi 20 cm. Jednoduchý systém nastavení hloubky přes opěrné čepy a úprava zadních nivelátorů pro dokonalé urovnání pozemku trvá jen pár minut a ani provozem stroje v mokrých podmínkách utužených souvratí nebyl v práci ničím omezován. Pracovní orgány Tria 300 byly také osazeny dláty z tvrdokovu BETEK, které v závislosti na hloubce zpracování půdy a jejím utužení zvládnou prokypřit cca 250 ha půdy bez toho aby se i v extrémně náročných podmínkách odlomila karbidová špička nebo došlo k jinému znehodnocení dláta.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Řediteli družstva Bc. Miloslavu Vačkářovi a celému týmu pracovníků Zemědělsko-obchodního Družstvo M Á J děkujeme za spolupráci při předvedení a následnému nákupu Tria 300 a společně se budeme těšit na předvedení dalších strojů z výrobního programu společnosti Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz