Představení secího stroje Köckerling Vitu 600 v jižních Čechách

V průběhu jarních měsíců březen - duben 2015 byl v rámci představení strojů Köckerling vybraným zákazníkům zapůjčen, kromě techniky na zpracování půdy, také diskový secí stroj Köckerling Vitu 600. Na svém turné byl secí stroj otestován v různých podmínkách od těžkých jílovitých půd až k lehkým písčitým půdám a velmi dobře si vedl také v případě nepříznivých výkyvů jarního počasí. Během testování, kdy dle předem dohodnutých podmínek měli vážní zájemci k dispozici stroj vždy na určitou část pozemku zdarma, mohli porovnat kvalitu zpracování strojů předního světového výrobce a ocenit tak výhody oproti konkurenčním společnostem.

 

         

 

Změna nastavení výsevku snadno a rychle během 10 minut

 

Jako jednu z nesporných výhod ocenili potencionální zákazníci možnost snadné a rychlé změny nastavení výsevku. Hydraulicky poháněný výsevní váleček složený ze třech nezávislých dílů se velmi jednoduše přenastaví na požadované množství vysévaných semen a odpadá tak zdlouhavá výměna celého válečku jako je tomu u konkurenčních strojů. Po odvážení kontrolního množství semen se výsledná váha zadá do ovládacího terminálu a požadovaný výsevek je nastaven. Po nastavení je secí stroj Vitu schopen zvládnou výsevek od 5 - 320 kg/ha dle oběmové hmotnosti osiva (od řepky nebo máku - po kukuřici nebo hrách)

 

         

 

Disková sekce a rovnací nivelátory na listových pružinách

 

V přední části je Vitu 600 vybaven dvěma řadami talířů uložených na listových pružinách. Díky delšímu kopírovacímu kroku jsou tak disky schopny kvalitněji připravit seťové lůžko a lépe kopírovat případné překážky při přípravě půdy, než je tomu u odpružení gumovými válečky. V přípradě VITU 600 - Combi za těmito kompaktními diskovými branami následují botky pro umístění hnojiva mezi řádky. Pro zpětnou konsolidaci půdy Köckerling využívá kolový pakr umístěný uprostřed stroje. Uvolněný prostor mezi pojezdovými koly je využit na umístění rovnacích nivelátorů, které během přejezdu dokonale rovnají seťové lůžko.

 

         

 

Výborná funkčnost stroje ve vlhkých podmínkách

 

Stroje společnosti Köckerling jsou obecně nastaveny na práci v problematických a mokrých půdách. Nejinak je tomu i v případě secího stroje Vitu 600. Předsazená pojezdová kola dovolují práci i v extrémně vlhkých nebo lehkých půdách kdy speciální uložení nápravy zabraňuje hromadění půdy při samotné práci stroje. Výsevní jednotky jsou umístěny hned za těmito koly. Při jejich zavěšení je využit paralelogram vždy ovládající dvě diskové botky, což zajistí přesné umístění osiva i při vyšších pracovních rychlostech. Přítlak může být nastavován hydraulicky i při práci. Spojením s terminálem kompatibilním ISOBUS lze přítlak ovládat přímo z kabiny a zvýšit jej například v případě vyššího výsevku v některých částech pole.

 

         

 

Vyrovnaná vzcházivost zasetých obilovin

 

Během testování byly oceněny nesporné výhody a možnosti secího stroje Vitu 600 oproti jiným konkurečním společnostem. Celkově velmi jednoduché ovládání stroje při nastavení výsevku a během provozu, rychlou a minimální údržbu, vysokou odolnost a kvalitu pracovních dílů ocenila nejenom samotná obsluha stroje, ale i vedoucí pracovníci jednotlivých podniků. Díky představení u potencionálních zákazníků v ČR tak byl nastaven nový standard při setí plodin.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Za přispění produktového manažera pro ČR p. Petra Formánka byl po praktických ukázkách setí máku, jarního ječmene a hrachu ve srovnání se stroji dalších předních výrobců konkurenčních značek v podniku Agrodružstvo Morkovice (5500 ha) prodán první secí stroj Köckerling Vitu 600 v ČR. Z oblasti jižních Čech děkujeme všem zúčastněným za možnost představit secí stroj v různých podmínkách a budoucí zákazníky přesvědčit o nesporných kvalitách strojů společnosti Köckerling. Další předvedení stroje na letní a podzimní sezónu je již předběžně zamluvené a tak se budeme těšit na další spolupráci s potencionálními zájemci.

 

         

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz