Úspěšné předvedení diskového podmítače Rebell 800T classic na farmě pana Miloslava Drhovského z Maršova u Tábora

Pan Miloslav Drhovský hospodaří společně se svou rodinou v Maršově nedaleko Malšic u Tábora. Historie zemědělského rodu Drhovských sahá až do roku 1565 přičemž v současnosti hospodaří na cca 270 ha půdy.  Kromě klasických obilovin pěstují z velké části kukuřici, travní a žitnou senáž pro 180 ks mléčného skotu a provoz bioplynové stanice. Po zakoupení nového traktoru JD 380 HP hledal p. Drhovský vhodné pracovní nářadí na předseťovou přípravu po orbě a podmítku strniště, aby tak vhodným způsobem vyřešil rychlé a kvalitní zpracování půdy s ohledem na tažnou sílu traktoru. Již od loňského roku proto pečlivě otestoval několik tuzemských ale i zahraničních značek strojů a tak jsme i my po dohodě na letošní výstavě Techagro v Brně, dostali možnost představit lehký diskový podmítač Köckerling Rebell 600T a 800T classic.

 

         

 

První testování proběhlo v předseťové přípravě

 

Zhruba v polovině dubna jsme z našeho výstavního střediska v Radošovicích u Strakonic zapůjčili k otestování Köckerling Rebell 600T. Stroj byl vyzkoušen přímo v hrubé brázdě po zimní orbě na lehkých písčitých půdách. Jako tažný prostředek byl použit traktor JD o výkonu 380 HP aby mohl pan Drhovský řádně otestovat stabilitu stroje i při vyžší rychlosti nad 16 km/hod. Už při samotném přejezdu po komunikaci si chválil lepší stabilitu stroje před souběžně zapůjčeným konkurenčním diskovým podmítačem.

 

         

 

Perfektní stabilita a průchodnost stroje

 

Při rychlosti kolem 13 km/hod. začínají mít stroje s pojezdovou nápravou až za zadními pěchy problémy se stabilitou. Toto však neplatí u Rebellu classic. Díky integrované nápravě (před zadními válci) využívá maximálně svůj potenciál a pevně drží svou podélnou rovinu i při rychlosti nad 16 km/ hod. Díky pevně nastavenému úhlu disků pak drží i rovinu příčnou a bezproblémově tak kopíruje svou osu s osou traktoru. Další nespornou výhodou je uložení 520 mm disků jednotlivě na listové pružině. Většina výrobců v rámci úspory nákladů zavěšuje vždy 2 disky na jednu slupici (odpružené gumovými válečky) což se v konečném důsledku projeví nejen na vymačkání gumového odpružení ale i na samotné zhoršené průchodnosti stroje při větším množství posklizňových zbytků nebo při větší pracovní hloubce v předseťové přípravě.  

 

         

 

Výsledkem přípravy půdy je kvalitní a vyrovnaný porost

 

Ačkoliv obecně platí, že diskové nářadí mívá před radličkovými stroji při předseťové přípravě problémy se zachováním konstantní hloubky seťového lůžka, zvládl Rebell classic přípravu půdy na výbornou a výsledkem je kvalitní a vyrovnaný porost kukuřice. Při použití zadní smykové lišty je však ještě možno dosáhnout maximálního efektu při rovnání pozemku jak při předseťové přípravě tak při podmítce. I zde mají stroje Rebell výhodu před ostatními diskovými podmítači, které mají smykovou lištu umístěnou před disky a nemohou tak rovnat zpracovanou půdu při podmítce strniště.

 

         

 

Další test po sklizni senážního žita Rebelem 800T classic

 

Po otestování Rebellu 600T chtěl pan Drhovský vyzkoušet svůj JD 380 Hp ještě v 8m záběru stroje aby mohl využít potenciál traktoru dle svých představ s ohledem na rychlost a kvalitu zpracování půdy. Operativně jsme tedy během několika dní nabídli k vyzkoušení na zbytek předseťových prací a následnou podmítku po sklizni senážního žita Rebell 800T classic. I ten se v obou případech osvědčil na výbornou a proto tento stroj na farmě již zůstal.

 

         

 

         

 

Pevný a kvalitní rám stroje zajistí bezproblémové používání po dlouhá léta

 

Všechny stroje společnosti Köckerling jsou pověstné svou kvalitou použitých materiálů. Nejinak je tomu i Rebellu classic. Rámová konstrukce je navržena a vyrobena tak aby obstála i v těch nejnáročnějších podmínkách. Rámy všech strojů Köckerling jsou vyrobeny odpovědnými pracovníky společnosti (kteří je opatří svou značkou) přímo v továrně a teprve po testovacích zkouškách jsou na stroje navěšeny ostatní komponenty. Zásadním způsobem je tak minimalizováno riziko prasknutí nebo jiné poškození rámu i při těch nejnáročnějších operacích.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Panu Miloslavu Drhovskému velice děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru při nákupu stroje Köckerling Rebell 800T classic a společně se budeme těšit na další představení strojů z výrobního portfolia společnosti Köckerling kterou zastupujeme v oblasti jižních, středních a severních Čech.

 

         

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz