Úspěšné předvedení Tria 300 na farmě bratrů Zobalových v Boru u Březnice

Bratři Josef a Tomáš Zobalovi hospodaří na rodinné farmě v Boru u Březnice (okr. Příbram). Společně obhospodařují cca 190 ha zemědělské půdy z čehož je cca 155 ha půdy orné a zbytek tvoří trvalé travní porosty. Zaměřují se především na výrobu kvalitní krmné základny pro živočišnou výrobu (cca 200 ks skotu) tj. krmné obiloviny, kukuřice na siláž, jetelotráva a vojtěška pro výrobu senáží. Dále pak výrobou a prodejem krmné a potravinářské pšenice, ozimého ječmene, triticale, ovsa a v menší míře řepky. Další komoditou spjatou k farmě je produkce konzumních brambor. Nedílnou součástí je i poskytování služeb v zemědělství. (sklizeň a balení pícnin, zpracování půdy, ošetření plodin postřikovačem a sklizeň obilí)

 

         

 

Předvedení Tria 300 na podzim roku 2016

 

Bratři Zobalovi již delší dobu uvažovali o nákupu nějakého kypřiče jako náhradu orby před setím další plodiny. Ve hře bylo několik kypřičů tuzemské i zahraniční výroby vč. nabídky dlátového pluhu. Náš univerzální kypřič Köckerling Trio 300 byl testován na zpodmítaném poli po řepce ozimé. Hloubka kypření byla nastavena na cca 20 cm hloubky a k agregaci byl použit traktor o výkonu 260 Hp. Od začátku až do konce testování nebyl během provozu zaznamenán žádný problém při zpracování půdy a proto se naše Trio dostalo během chvíle na přední pozice o finálním výběru nového kypřiče. Významnou měrou ke konečnému rozhodnutí přispěl i fakt, že v okolí přibramského okresu již několik strojů naší značky jezdí a všechny reference na již prodané stroje jsou velmi pozitivní.

 

         

 

Nákup nového stroje Trio 300 s dvojitým STS válcem

 

Rok se s rokem sešel a jak bylo avizováno finální rozhodnutí o nákupu nového kypřiče padlo na naše Trio. Bratři Zobalové neponechávají nic náhodě a proto se i při nákupu nového stroje nešetřilo na doplňkové výbavě. Objednán byl nový stroj s dvojitým STS válcem pro ještě lepši zpracování zkypřené půdy, bočními disky které zabraňují vytváření postranních hrůbků a jako pracovní orgány byly vybrány dláta BETEK s otěruvzdornou karbidovou špičkou.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Josefu a Tomášovi Zobalových děkujeme za spolupráci při nákupu nového univerzálního kypřiče Trio 300. Pevně věříme, že bude užitečným pomocníkem při dalším hospodaření na jejich rodinné farmě a společně se budeme těšit na předvedení dalšího stroje z produktového portfolia společnosti Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz