Úspěšné předvedení univerzálního kypřiče Köckerling Trio 300 na farmě Josefa Květoňe v Kváskovicích

Farma pana Josefa Květoně se nachází v Kváskovicích nedaleko Strakonic. Společně se svou rodinou zde hospodaří na celkem 160 ha půdy. Na zhruba 110 ha orné půdy se věnují pěstování pšenice, ječmene, ovsa, hrachu a řepky ozimé. Z živočišné výroby je to dále chování hovězího dobytka o velikosti stáda cca 100 ks. Syn Josef Květoň ml. se dále věnuje poskytování služeb v zemědělství. V průběhu letošní výstavy Země živitelka jsme se s rodinou Květoňových setkali na naší výstavní ploše a společně dohodli předvedení univerzálního kypřiče Trio 300, který zde byl mezi ostatními stroji vystaven.

 

         

 

Zpracování vzešlého výdrolu po řepce ozimé

 

Trio 300 bylo otestováno asi týden po ukončení výstavy na vzešlém výdrolu po řepce ozimé. V rámci pracovní operace nahrazení orby byla hloubky stroje nastavena na 25 cm a rovnací nivelátory tak aby byl povrch půdy co nejlépe urovnán a připraven pro následné setí. Agregovaný traktor Case o výkonu 190 Hp nejevil vážnější problémy při tomto zahloubení stroje. Výkon traktoru byl otestován až na utužené souvrati kde jsme hloubku zpracování nastavili na 30 cm a řádně tak prokypřili utužené pánevní dno.

 

         

 

         

 

Hned po kypření půdy následovalo setí pšenice ozimé

 

Díky vynikajicím rovnacím schopnostem všech strojů Köckerling bylo možné i po Triu 300 přistoupit, bezprostředně po kypření, rovnou k setí pšenice ozimé. Vzešlý výdrol a ostatní posklizňové zbytky byly dokonale promíchány a zapraveny a proto ani secí kombinace neměla sebemenší problém při setí následné plodiny.

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Předvedení Tria 300 proběhlo na výbornou a proto ani objednávka na nový stroj v plné výbavě na sebe nenechala dlouho čekat. Rodině Květoňů proto velice děkujeme za projevenou důvěru při nákupu nového univerzálního kypřiče Köckerling Trio 300 a společně se budeme těšit na předvedení dalších strojů z naší nabídky.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz