Zavedení nového univerzálního kypřiče Köckerling Trio 400 u pana Tomáše Němce z Vysoké u Příbramě

p. Tomáš Němec z Vysoké u Příbramě hospodaří v příbramském okrese na celkové výměře cca 80 ha. Kromě pěstování klasických obilovin a řepky ozimé se dále se svou druhou společností RUSTICO Vysoká s.r.o. věnuje distribuci přípravků pro ochranu rostlin, jejich ošetřování a dalším agroslužbám v oblasti zpracování půdy. V průběhu loňského roku jsme se na výstavě Techagro Brno dohodli na předvedení univerzálního kypřiče, který by dokázal během jednoho přejezdu dostatečně prokypřit, promíchat a zpětně urovnat půdu pro následné setí.

 

Testování Tria 300

 

         

 

Jako testovací stroj byl zapůjčen univerzální kypřič Köckerling Trio 300. Na poli po sklizené řepce ozimé byl právě vzešlý výdrol, který bylo potřeba jedním přejezdem zapravit a současně připravit (urovnat) půdu pro setí další plodiny. V oblasti kde pan Němec hospodaří jsou převážně lehčí půdy s velkým výskytem skalnatého podloží a kamení. Díky dvojitému odpružení slupic s přepětím 480 kg však ani toto nebylo pro Trio při nárazu na překážku žádný problém.

 

Objednávka nesené verze ve 4m záběru

 

Pan Němec kromě našeho Tria 300 samozřejmě testoval i další tuzemské a zahraniční značky. Po závěrečném vyhodnocení se však rozhodl pro stroj Köckerling. Protože 260 Hp traktor zvládal práci s předváděcím Triem 300 na výbornou, byl nakonec vybrán také nesený stroj, ale kvůli maximálnímu využití potenciálu traktoru však v záběru 4m. Stroj byl osazen karbidovými dláty BETEK vč. podmítacích křídel a bočních disků pro zamezení vytváření bočních hrůbků.

 

         

 

         

 

Zavedení stroje v jarní předseťové přípravě

 

Předání a zavedení nového stroje proběhlo koncem měsíce března tohoto roku. Nové Trio 400 bylo otestováno v jarní předsetové přípravě, kdy díky zadním rovnacím nivelátorům bylo během jednoho přejezdu pole připraveno pro setí jarního ječmene. Pro podříznutí a zpracování půdy v celém profilu byla kvůli mělkému zpracování půdy ponechána na stroji podmítací křídla. O zpětné utužení se postaral středně-těžký dvojitý STS válec, který je vhodně použitelný i za mokrých podmínek.

 

         

 

         

 

Poděkování za spolupráci

 

Panu Tomáši Němcovi z Vysoké u Příbramě velmi děkujeme za projevenou důvěru při nákupu nového univerzálního kypřiče Köckerling Trio 400 a společně se budeme těšit na testování dalších strojů společnosti Köckerling.

 

 

Petr Bezděkovský - prodej strojů

725 550 283 bezdekovsky@demco.cz