Ultima 800

 

Secí stroje s řešením výsevního orgánu jako dláta jsou v Německu v technologii setí do mulče docela opomíjené. V převážné většině se vyskytují secí stroje s diskovým výsevním zařízením. Ultima 800 nabízí profesionálním zemědělcům úplně odlišné možnosti v použití. Je jedno, jestli se seje na zoraném pozemku, na pozemku s mulčem nebo se využívá přímého setí. Ultima 800 zaručuje vždy rovnoměrné ukládání osiva při velkém výkonu.

Jednotlivé secí botky jsou samostatně vedeny klecovým kopírovacím kolem v nastavené hloubce setí. Toto technické řešení zaručuje rovnoměrné ukládání osiva na nerovném podkladu a za vyšší rychlosti.

Výsevní orgán dláto široké 60 mm vytvoří setí v pásku s roztečí 12,5 cm. Osivo se dopravuje pneumatickou cestou na dno seťového lůžka vyčištěného od slámy a následně je přihrnuto půdou pomocí odpružených nivelátorů.

Dodatečné zpětné utužení se provádí jednořadým STS válcem, kde jednotlivé obruče utužují jen zasetý řádek. Kapilarita není přerušena a osivo může okamžitě čerpat potřebnou vláhu.

Posledním pracovním krokem je zavláčení zavlačovači, které se postarají o zarovnání pozemku a rozvrství mulče.

Celkové nastavení hloubky setí se provádí hydraulicky a centrálně, jedná se o velmi rychlou a jednoduchou záležitost. Přizpůsobení se různým typům půd je otázkou vteřin. Klecová kopírovací kola nesou cca 70% váhy stroje a mohou tak výborně připravovat seťové lůžko. Drobí hroudy, utužují místo těsně před setím, po zasetí dochází k dalšímu utužení STS válcem. Podle tohoto systému pracuje Ultima 800. Těmito postupnými kroky je zajištěno optimální, rychlé a rovnoměrné vzcházení porostů, vše je důležité pro zachování vysokých výnosů.

Profesionální zemědělci a profesionální podniky služeb říkají: výbava secího stroje Ultima 800 splňuje všechny požadavky na moderní secí stroj.

Všechny funkce stroje jsou hlídány pomocí senzorů: otáčky dmychadla, stav osiva v zásobníku, kolejové řádky, dávkovací hřídel, značení kolejových řádků před vzejitím, uzavření vypouštěcí klapky. Jako výbavu na přání lze zvolit kontrolu průtoku osiva semenovody.

Často bývá poukazováno na nepřesné ukládání osiva u radličkových secích strojů, zde se jedná o nepravdu. Náš systém odstraňuje rostlinné zbytky ze seťového lůžka a umisťuje osivo na čistou půdu. Naopak u diskových secích stroju bývá často sláma zatahována na dno seťového lůžka a dochází ke kontaktu s osivem, především s řepkou. V suchém období pak leží osivo na slámě a neklíčí, sláma potřebuje pro svůj rozklad vodu a bere ho osivu. Rádi Vám poskytneme zkušenosti z referenčních podniku v Evropě.

allrounder classic

Utužit, vyset, utužit

Ať už při setí po orbě, nebo setí do mulče je zpětné utužení rozhodující pro rychlé a vyrovnané vzcházení plodin. Před výsevnou jednotkou je povrch utužen opěrným válcem po výsevné jednotce následují nivelátory které urovnávají povrch a následné STS válce provádějí dokonalé zpětné utužení. STS válce jsou konstruovány tak, že za každou výsevnou jednotkou následuje jeden prstenec. Tím je docíleno utužení pouze v pásu setí a nikoliv po celé ploše což může být příčinou ucpávání válce.

  ULTIMA 800
Pracovní šířka 8,00 m
Přepravní šířka 3,00 m
Počet secích agregátů 44
Vzdálenost řádků 18 cm
Konstrukční délka 85 cm
Potřebná tažná síla  
Nutná tahová síla 202 kW/275 PS
Zásobník osiva  

 

Typ slupic/radliček Schmalschare 60 mm
Pěchovací válec STS-Walze 530 mm
Dodatkový kultivátor 13 mm
 

Zpět do sekce secí technika

Ke stažení

Název Popis Velikost Akce
Ultima800_CZ velikost: 1.46 MB Stáhnout

Kontaktní formulář

Máte na nás dotaz? Chcete vytvořit cenovou nabídku? Kontaktujte nás. Naši prodejci se Vám budou ihned věnovat.